2018-07-11

განაცხადების მიღება: ფსიქოლოგიის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციაივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად ფსიქოლოგიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენცია ში

ფსიქოლოგია საქართველოში 101 წლისაა

12 აპრილი , 201 9


 

კონფერენციის შესახებ

1918 წელს საქართველოში იხსნება პირველი ქართული უნივერსიტეტი და მაშინვე დიმიტრი უზნაძის ხელმძღვანელობით, იხსნება ფსიქოლოგიის კათედრა. 1923 წლიდან კათედრასთან არსებობს ფსიქოლოგიური ლაბორატორია, რომლის  ბაზაზე იქმნება საყოველთაოდ ცნობილი დიმიტრი  უზნაძის განწყობის თეორია და საფუძველი ეყრება ე.წ. ქართულ ფსიქოლოგიურ სკოლას. 1926 წელს თბილისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა თაოსნობით საქართველოში არსდება ფსიქოლოგთა საზოგადოება. საქართველოში  ვითარდება ფსიქოლოგიის დარგები. ეს პროცესი  დღესაც გრძელდება. ფსიქოლოგია საქართველოში 101 წლისაა.

კონფერენცია ეძღვნება ფსიქოლოგიის საერთაშორისო დღეს. მისი მიზანია ფსიქოლოგიაში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი მკვლევრების სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია, თავმოყრა და გაზიარება, მეცნიერთა შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება.

კონფერენციის მასალებიდან შეირჩევა მოხსენებები, რომლებიც სტატიის ფორმით გამოქვეყნდება ჟურნალში „თსუ ფსიქოლოგია“.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ პროფესორებს, მკვლევრებსა და ახალგაზრდა მეცნიერებს.


სამუშაო ენა

ქართული, ინგლისური


პუბლიკაცია - საკონფერენციო მასალების წარდგენის ფორმატი

აბსტრაქტები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. შერჩეული აბსტრაქტები გამოქვეყნდება ელექტრონული ბროშურის სახით, რომელსაც მოამზადებს თსუ გამომცემლობა. 

აბსტრაქტის წარდგენის სტანდარტი:  შრიფტი - ქართული აბსტრაქტისათვის arial geo უნიკოდი, ინგლისური აბსტრაქტისათვის - Times New Roman. შრიფტის ზომა: 10, სტრიქონთაშორისი ინტერვალი:1, სიტყვების რაოდენობა 300-350 სიტყვა.

კონფერენციის მონაწილეებს შეეძლებათ მოხსენებების წარდგენა სტატიის სახითაც. მათგან შეირჩევა 10 სტატია ჟურნალ „თსუ ფსიქოლოგია“-ში გამოსაქვეყნებლად

ჟურნალ „თსუ ფსიქოლოგიის“ სტატიის გაფორმების წესის სანახავად მიჰყევით ბმულს.


მნიშვნელოვანი თარიღები

აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადა: პარასკევი, 01 თებერვალი, 2019

აბსტრაქტების პანელში ჩართვის დამადასტურებელი შეტყობინების გაგზავნის თარიღი: ხუთშაბათი, 28 თებერვალი, 2019


კონფერენციის მსვლელობა

თსუ პირველი კორპუსი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. 1, 0179 თბილისი, საქართველო

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და გააგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  tsu.psychology@tsu.ge.   მეილის სათაურის ველში მიუთითეთ: “2019 Annual International Conference”


საკონტაქტო პირები

 

  • დიმიტრი ჩუბინიძე, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის დოქტორი, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;   dimitri.chubinidze@tsu.ge
  • მარიამ მანწკავა, დეკანის თანაშემწე, mariam.mantskava@tsu.ge

 

 

ორგანიზატორები

 

  • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  • საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაცია
  • საქართველოს პოზიტიური ფსიქოლოგიის ასოციაცია
  • ფსიქომეტრული და საკონსულტაციო ასოციაცია


 

________________________________________________________________

1st Annual PSYCHOLOGY DAY

at the Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

101 Years of Psychology in Georgia

 _______________________________________________________________


Time: 12.04.2019

Venue: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

Registration is free

 

Conference Synopsis

The Department of Psychology established in 1918 at the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University is celebrating its 101 years anniversary. The Faculty of Psychology and Educational Sciences is intending to mark the jubilee by holding an international conference on 101 Years of Psychology in Georgia on April 12, 2019.

The conference is also dedicated to the International Psychology Day. It aims to promote, collect and share scientific findings of the Georgian and foreign researchers working in psychology as well as to stimulate the close scientific connections between the scientists; and to facilitate interdisciplinary research.

The conference welcomes professors, researchers, and Ph.D. students.


Historical Context

Shortly after the establishment of the Tbilisi State University, the Department of Psychology was opened under the guidance of Dimitri Uznadze. Initially, the branch of psychology was represented only by one psychologist, Dimitri Uznadze. Due to his huge efforts, a psychology lab was established in 1923 under the department. In 1926 the society of psychologists was established in Georgia uniting the university alumni. Dimitri Uznadze’s Theory of Set was created and developed just at the Department of Psychology. Moreover, he established the Georgian School of Psychology. Dimitri Uznadze led the Department of Psychology until the end of his life.

From 1950 the Department of Psychology was led by Uznadze’s follower, Academician Revaz Natadze. The range of research activities carried out at the department was extremely wide. Research topics covered all the branches of psychology: general psychology, differential, child and genetic psychology, educational psychology and defectology. Despite the diversity of problems, the department based its activities on Uznadze’s experimentally justified theory of set. Thus, experimental research activities were widely undertaken. The Department of Psychology was regularly presenting its scientific products to local and international forums.

Back in the thirties, Uznadze started to put into practice the scientific achievements in the field of psychology. Psycho-technical laboratories, psychological and methodological departments for child education as well as clinical psychology departments at hospitals were opened. But this success failed to develop during Uznadze’s lifetime because, under the government order dated 1937, psychology could only have developed as a fundamental science. Although orientation to fundamental psychology brought international recognition to a lot of research activities in this field, the fields of practical and applied psychology significantly lagged behind the world level. By the sixties, when the opinion ripened in the society about the significance of achievements in psychological science for improving production efficiency and the opportunities for its introduction were created, it became necessary to further develop relevant branches and train relevant staff. Just during the tenure of Academician Natadze at the university, the Department of Industrial and Engineering Psychology (in 1971, head of the department – Prof. G; Kechkhuashvili), later in 1981 the Department of Social Psychology (head of the department – Assistant Professor R. Kvartskhava) and the Department of Pedagogy and Age Psychology (head of the department – Prof. A. Baindurashvili) were separated from the Department of General Psychology.

Although students were taught psychology since 1918, the Faculty of Psychology was established as an independent unit only in 1990. In 2005 the Faculty of Psychology, along with other faculties and departments, merged with the Faculty of Social and Political Sciences at the department. Since 2008 it was represented as the psychological direction of the Faculty of Social and Political Sciences.

In October 2014 the direction of psychology was separated from the Faculty of Social and Political Sciences, and the Teaching and Research Institute of Pedagogy was separated from the Faculty of Humanities. Thus, the Faculty of Psychology and Educational Sciences was established as a result of the merger of the above mentioned educational directions.

 

Guidelines for Paper Submission

All presentation must focus on the actual problems of psychology or the issues of the Georgian Psychological School. Qualitative, quantitative or mixed methods research studies are accepted.

The abstracts submitted must be between 300 and 350 words.

Abstract Submission Deadline is Friday, February 01, 2019.

Selected abstracts for presentation notified by Thursday, February 28, 2019.

If English is not your native language, please have a native English speaker review your abstract before submission.

All submissions to the Conference must be typed double-spaced in MS Word using Times New Roman, 12 pt.

Please identify a minimum of 4, and a maximum of 7, keywords reflecting the title of your paper.

Authors should include their names on the cover sheet, the title of the paper and the affiliation.  

All abstracts should be sent by email to tsu.psychology@tsu.ge. Please indicate “2019 Annual International Conference” in the subject line.


Selection Process

All abstracts will be carefully reviewed by a Peer Review Panel and Editorial Board made up of renowned scholars, specialists, and practitioners in the relevant fields of psychology.

Each author shall then be notified by email about the outcome of the review process.

 

Publication

The abstracts of the papers to be presented at the Conference will be published as an electronic brochure. Selected papers will also be published in the peer-review international electronic Journal of TSU PSYCHOLOGY.


Copyright

The TSU Faculty of Psychology and Educational Sciences retains the copyright of all the papers presented at the 1st Annual International Conference on 101 years of Psychology in Georgia and/or published in the Journal of TSU PSYCHOLOGY. However, authors may use their papers elsewhere after publication provided that proper acknowledgment is made and that the conference office is notified.


Organizers

 

  • Iv. Javakhishvli Tbilisi State University, Faculty of Psychology & Educational Sciences
  • Georgian Psychological Association
  • Georgian Positive Psychology Association
  • Association of Psychometrics and Counselling

 


Contact Persons

Dimitri Chubinidze , Ph.D., Head of the Scientific Research and Development Department; dimitri.chubinidze@tsu.ge

Mariam Mantskava , Assistant to the Dean; mariam.mantskava@tsu.ge

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

11, I. Chavchavadze Ave., Building 3

0179, Tbilisi, Georgia

Phone: 032 2 290-832

Print

« იხ. ყველა სიახლე