2020-05-19

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს!


პროგრამის სახელმ წიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ფარგლებში ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიით დაფინანსების კონკურსის წინასწარი შედეგები.

აპელაცია : 2020 წლის 20 მაისი.

აპელაციის განცხადება იგზავნება შემდეგ მისამართზე: chancellery.pes@tsu.ge

წინასწარი შედეგები

აპელაციის განცხადების ფორმა

Print

« იხ. ყველა სიახლე