2019-12-10

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები:

2019 წლის 11 დეკემბრიდან 13 დეკემბრის   1 5 :00 საათამდე .  

თსუ-ს  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი № 11 (თსუ III კორპუსი, ოთახი № 107). 

აპელაციის ვადები: 2019 წლის 1 6 დეკემბერი  1 0 :00-1 6 :00 საათ მდე.

საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება - 1 7 დეკემბერი .


კონკურსში   მონაწილეობის მისაღებად   სტუდენტმა   უნდა წარმოადგინოს  კონკურსში მონაწილეობის შესახებ   განაცხადის ფორმაში არსებული დოკუმენტები.   განაცხადის ფორმა


Print

« იხ. ყველა სიახლე