2018-07-02

„ინტერდისციპლინური კვლევების ლაბორატორია თსუ-ის სტუდენტებისთვის“

29-30 ივნისს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ,, განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის სტუდენტების მიერ ინიცირებული პროექტის ინტერდისციპლინური კვლევების ლაბორატორია თსუ - ის სტუდენტებისთვის ფარგლებში დოქტორანტებთან პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა . პროექტის მონაწილეები გაეცნენ ინტერდისციპლინური კვლევების თავისებურებებსა და პრაქტიკულ მაგალითებს , გამოავლინეს კვლევითი ინტერესები და შეექმნეს სამუშაო ჯგუფები . პროექტის ფარგლებში მომდევნო სამუშაო შეხვერა 13 ივლისს იგეგმება.

ღონისძიება ჩატარდა   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I და III კორპუსში.

     

Print

« იხ. ყველა სიახლე