2020-02-03

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოს სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის!

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო 2020-2021 სასწავლო წლისთვის საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის აცხადებს კონკურსს სტიპენდიების მოსაპოვებლად.

სტიპენდიის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოში ონლაინ ვებ - გვერდის საშუალებით 1 თებერვლიდან 1 აპრილის ჩათვლით .

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო ასევე აცხადებს მიღებას საზაფხულო კურსზე , რომლის შესახებაც ინფორმაცია   გამოქვეყნებულია სააგენტოს ვებ - გვერდზე.

ვებ-გვერდი

Print

« იხ. ყველა სიახლე