სიახლე


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.07.2019
ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას "ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი" აცხადებს სტატიების მიღებას მეორე ნომრისთვის   „ ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური, საერთაშორისო, რეფერირებადი, ბილინგვური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის სხვადასხვა სფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს.   ჟურნალი აქვეყნებს ფსიქოლოგიისა და მომიჯნავე ინტერდისციპლინური სფეროებისთვის რელევანტურ, აქტუალური სამეცნიერო პრობლემების ამსახველ თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და ემპირიულ- კვლევით სტატიებს.   განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება...
 
 
 
« 1 2 3 4 ... 30 »