2020-05-19

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსება წინასწარი შედეგები

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსება

  წინასწარი შედეგები

კონკურსის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ფინანსდება რეიტინგული სიის პირველი ხუთი კანდიდატი :

1.   661 –  დაფინანსდა

2.   471 –  დაფინანსდა

3.   910 –  დაფინანსდა

4.   500 –  დაფინანსდა

5.   023 –  დაფინანსდა

(ცხრილში მოცემულია პირადი ნომრის ბოლო 3 ციფრი)

 

შედეგების გასაჩივრების ვადები:   21    მაისი  18 :00 საათი, 20 20 წ.    

ფაკულტეტის კანცელარიის ელექტრონულ მისამართ ი:   chancellery.pes@tsu.ge

Print

« იხ. ყველა სიახლე