2019-05-08

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის განათლების დეპარტამენტის ორგანიზებითა და   სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ხელშეწყობით ტარდება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.

მოხსენება უნდა ეხებოდეს აქტუალურ თემატიკას ფსიქოლოგიასა და   განათლების მეცნიერებებში,   კერძოდ:

პიროვნებისა და კლინიკური ფსიქოლოგია

კოგნიტური და ნეიროფსიქოლოგია

განათლების ფსიქოლოგია

სოციალური ფსიქოლოგია

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

პედაგოგიკა

პედაგოგიკის თეორიის თანამედროვე ასპექტები

გამოყენებითი კვლევები   განათლების მეცნიერებებში

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

აბსტრაქტების   წარდგენის   ბოლო   ვადა -   30.05.2019 ( შრიფტი : ქართული აბსტრაქტისათვის arial geo უნიკოდი . შრიფტის ზომა : 10, სტრიქონთაშორისი ინტერვალი : 1, სიტყვების რაოდენობა : მაქსიმუმ 350 სიტყვა )

კონფერენცია  - 15.06.2019

 

მონაწილეობის მიღება   შესაძლებელია როგორც ინდივიდუალურად ასევე თანამონაწილეობით  (მაქსიმუმ 2 მონაწილე) .

 

კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები ;

საუკეთესო   ნაშრომი დაიბეჭდება თსუ-ის ჟურნალში , მომხსენებელს   გადაეცემა   თსუ-ის ბრენდირებული ნივთები .

 

 

მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ შეავსოთ   სარეგისტრაციო   ფორმა:

https://forms.gle/7vqzugtz2DhfdW5v6

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე