2019-09-17

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20¬19-2020 სასწავალო წლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ !

გაეცანით ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის

20 ­ 1 9 -20 20 ­­ სას­წავ­ლო­ წლ (შემოდგომის სემესტრი)

დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგებს.

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა  „კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია“

1

პ/ნ 01017044910

95 ქულა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

„განათლების ფსიქოლოგია“

1

პ/ნ 01027075023

95 ქულა

2

პ/ნ 61001086634

94 ქულა

3

პ/ნ 62009004471

93 ქულა

4

პ/ნ 01019062599

92 ქულა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

„განათლების მეცნიერებები“

1

პ/ნ 33001074617

36ქულა

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე