2019-04-19

მირანდა გიორგაშვილის დისერტაციის დაცვა


თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

23 აპრილი, 2019
14:00 საათი
თსუ III კორპუსი, აუდიტორია #025


დოქტორანტი: მირანდა გიორგაშვილი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

დეპარტამენტი: ფსიქოლოგია

სადოქტორო პროგრამა: სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია

დისერტაციის სახელწოდება: ინფორმაციის მიწოდების რიგის გავლენა პირველ შთაბეჭდილებაზე

სამეცნიერო ხელმძღვანელ(ებ)ი: რევაზ ჯორბენაძე, პროფესორი


რეცენზენტები: 

დალი ფარჯანაძე, ემერიტუსი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ია აფთარაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაცვის კომისია:

1. მზია წერეთელი -  პროფესორი, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ
2. გუგული მაღრაძე - პროფესორი,  ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ  
3. ეკატერინე ფირცხალავა - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ    
4. მედეა დესპოტაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ  
5. თამარ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ   
6. მაია მესტვირიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ   
7. მარინა ბალიაშვილი  - პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 


Print

« იხ. ყველა სიახლე