2019-06-03

დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების შედეგები

2018-2019  სასწავლო  წლის  გაზაფხულის  სემესტრში  პროგრამის  - დოქტორანტთა  სემესტრული  დაფინანსება-  კონკურსის  შედეგები

ფინანსდება  რეიტინგული  სიის  პირველი  ხუთი  კანდიდატი

1. 073  335  ქულა

2. 499  200  ქულა

3. 755 120   ქულა

4. 954  90    ქულა

5. 877 90  ქულა

(ცხრილში  მოცემულია  პირადი  ნომრის  ბოლო  3  ციფრი )


Print

« იხ. ყველა სიახლე