2019-11-12

თეა გველესიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის – თეა გველესიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება 2019 წლის 21 ნოემბერს, 17:00 საათზე, თსუ III კორპუსიის  №025 აუდიტორიაში.

დისერტაციის სახელწოდება: პიროვნული და ორგანიზაციული ფაქტორების გავლენა ემოციური შრომის შედეგებზე მომსახურების სფეროში
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ია კუტალაძე, პროფესორი
Print

« იხ. ყველა სიახლე