2019-09-05

დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი


ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლოწლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შემადგენლობა და გასაუბრების თარიღი     სადოქტორო პროგრამ დარგობრივი კომისიის წევრები გასაუბრების თარიღი, დრო
1 შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია                            

1. პროფესორი ია კუტალაძე

   2 . ასოც. პროფ. მაია რობაქიძე

3 . ასოც.პროფ. სოფიო დოლიძე

12. 09. 2019;

 11 .00 სთ

(კორპ. III;   № 21 1)
2 კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია        

1.პროფ. თამარ გაგოშიძე

2.ასოც.პროფ.შორენა მამუკაძე

4.ასისტ.პროფ. მაია მაჭავარიანი-წერეთელი

12. 09. 2019;

 15  .00 სთ

(კორპ. III;   213)
3 განათლების ფსიქოლოგია    

1. პროფესორი  მზია წერეთელი

2. ასოც.პროფ.  ია აფთარაშვილი   

3. ასოც.პროფ. ნინო ლაბარტყავა

4. ასისტ.პროფ. ირინე გედევანიშვილი 

13. 09. 2019;

17 .00 სთ

(კორპ. III;   № 212 )
4 განათლების მეცნიერებები

1.პროფ. თამაზ კარანაძე

2. ასოც.პროფ. რუსუდან სანაძე      

3. ასისტ.პროფ.ეფემია ხარაძე

4. ასისტ.პროფ. ნინო ჩახუნაშვილი

13. 09. 2019;

14 .00 სთ;

(კორპ. III;   № 110 )

Print

« იხ. ყველა სიახლე