2018-12-17

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტში ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილის გასაუბრების თარიღი

გასაუბრების განრიგი:

   სახელი,გვარი : ივანე მინდაძე

            გასაუბრების თარიღი/დრო: 20.12.2018, 15:00 სთ.

            გასაუბრების ადგილი:  თსუ, III კორპუსი , 110 - ე აუდიტორია

სა

Print

« იხ. ყველა სიახლე