2019-03-13

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

18.03.2019
გედევანიშვილი ირინე - 14:00 საათი (ოთახი № 212)
Print

« იხ. ყველა სიახლე