2018-12-13

,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს”

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო   პროგრამაზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები :

დოკუმენტები მიიღება 201 8 წლის 13,14, დეკემბერი   10 : 00 - დან 1 7 :00   საათამდე ,   17 დეკემბერი 10:00-15:00 საათამდე, თსუ - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტ ზე .   მისამართი : თბილისი , ჭავჭავაძის გამზირი 11 (თსუ მე- 3 კორპუსი, ოთახი № 107 ) .

აპელაციის ვადები: 2018 წლის 18 დეკემბერი -10:00-15:00 საათამადე

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა  უნდა წარმოადგინო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ   განაცხადის ფორმაში არსებული დოკუმენტები  (დანართი N1)

რექტორის ბრძანება


 

Print

« იხ. ყველა სიახლე