2019-11-12

ანა ტიკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის –  ანა ტიკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება 2019 წლის 19 ნოემბერს, 17:00 საათზე, თსუ III კორპუსიის  №025 აუდიტორიაში.

დისერტაციის სახელწოდება: ბედნიერების სუბიექტური აღქმა და მისი კავშირი სამუშაოს შესრულებასთან
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ია კუტალაძე, პროფესორი
Print

« იხ. ყველა სიახლე