2017-09-07

გასაუბრება დოქტორანტობის კანდიდატებთან


გაცნობებთ, რომ თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრება გაიმართება ქვემოთ მოცემული განრიგის შესაბამისად


   

სადოქტორო პროგრამის დასახე­ლ­ე­ბა­ /პროგრამის ხელ­მძღვა­ნე­ლი

გასაუბრების თარიღი, დრო

 

1

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია /                

  პროფ.ნანა სუმბაძე,        ასოც.პროფ. ანი ქიტიაშვილი

1 5 .09. 2017;

14 .00 სთ

(კორპ. III;   № 215 )

 

2

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია/                                 პროფ.ია კუტალაძე

15.09.2017;

 10 .00 სთ

(კორპ. III;   № 21 1)

 

3

განათლების ფსიქოლოგია/        პროფ. მზია წერეთელი

18.09.2017;

15 .00 სთ

(კორპ. III;   № 212 )

4

პოზიტიური ფსიქოლოგია -ემპირიული კვლევები/

ასოც.პროფ. ხათუნა მარწყვიშვილი, ასოც.პროფ. ლილი ხეჩუაშვილი, ასოც.პროფ. მაია მესტვირიშვილი

15. 09.2017;

 16 .00 სთ

(კორპ. III;   № 213 )

5

განათლების მეცნიერებები/   პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი

18.09. 2017;

14 .00 -16.00 სთ;

16.00-18.00სთ

(კორპ. III;   № 110 )
განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება მოყვანილი განრიგის შესაბამისად:


14.00-16.00 საათი

 1. ასათიანი ნატო
 2. ბაკურაძე ანა
 3. ბერიშვილი ნინო
 4. გავაშელიშვილი ნათია
 5. გოგინაშვილი მარიამ
 6. დიაკონიძე ლია
 7. ესებუა მეგი
 8. ინაიშვილი ნინო
 9. მესხი ნინო
 10. მთვარელიძე ნინო


16.00 – 18.00 საათი

 1. ნიკოლაშვილი ცირა
 2. ონიანი ნატო
 3. რობაქიძე ია
 4. ქასრაშვილი ეთერი
 5. ღამბაშიძე ნინო
 6. შიოშვილი ნინო
 7. ჩებიჩაშვილი ნინო
 8. ჩიხლაძე ქრისტინე
 9. ჩხაიძე მარიამი
 10. ჭარხალაშვილი თინათინ
Print

« იხ. ყველა სიახლე