2017-08-25

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი

მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი1. იურიდიული ფსიქოლოგია  -  12 სექტემბერი, 14:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №302 ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)

 

2. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)   - 12 სექტემბერი, 11:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №104 ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)

 

3. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება - 12 სექტემბერი, 14:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №301 ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)

 

 

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე