2020-02-20

პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრება

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში , თსუ -ი რექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის N316/01-01 ბრძანების საფუძველზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრე ბა ჩატარდება   25 თებერვალს , თსუ მე -3 კორპუსის 101- ოთახში 10.00 საათზე.

  კანდიდატი: ვახტანგ ნადარეიშვილი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე