2017-08-24

ინფორმაცია სადოქტორო პროგრამა „პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები“ შესახებ

სადოქტორო პროგრამაზე „პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები“ საბუთების შემოტანის მსურველებმა სავალდებულო დოკუმენტაციასთან ერთად, დამატებით უნდა წარმოადგინონ კვლევითი პროექტის მონახაზი .  იხ. ბმული

Print

« იხ. ყველა სიახლე