2019-09-19

მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო პროგრამის სტატუსშეჩერებული სტუდენტების საყურადღებოდ

მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო პროგრამას ამა წლის დეკემბერში ეწურება აკრედიტაციის ვადა. აღნიშნული პროგრამის სტატუსშეჩერებული სტუდენტების საყურადღებოდ: სტატუსის აღდგენისა და სხვა დეტალების შესახებ არა უგვიანეს 23 სექტემბრისა მოგვმართეთ თსუ, III კორპუსის 107-ე ოთახში.

Print

« იხ. ყველა სიახლე