2019-09-09

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) . ესეს შეფასების შედეგები

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)

ესეს შეფასების შედეგები

(მინიმალური ზღვარი -31 ქულა)

 

1. 01019086152 – 38 ქულა

2. 01008044180 – 48 ქულა

3. 01005044477 – 48 ქულა

4. 01005037185 – 41 ქულა

5. 01008056795 -51 ქულა

Print

« იხ. ყველა სიახლე