24.02.2020
ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2020
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური აცხადებს 2020  წლის გაზაფხულის სემესტრის ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციას. ზოგადი ინფორმაცია ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი (Psychocoll) არის თსუ-ის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის...
21.02.2020
ფსიქოანალიზის დღეები თბილისში
ფსიქოანალიზის დღეები თბილისში   ორგანიზატორები : საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი    11-12 აპრილი 2020 ირმა ბრენმან პიკი ს სემინარი   სემინარის საკითხები:   ·          მუშაობა უკუგადატანასთან ·          ტრავმის სახეები   უკუგადატანა ( countertransference) , მისი არსი და მნიშვნელობა გადატანა, ანუ ტრანსფერი, ფსიქოთერაპიული   ურთიერთობების თანამდევი პროცესია.   ...
20.02.2020
პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრება
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში , თსუ -ი ს რექტორის 2019 წლის 17 დეკემბრის N316/01-01 ბრძანების საფუძველზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრე ბა ჩატარდება   25 თებერვალს , თსუ მე -3 კორპუსის 101- ე ოთახში 10.00 საათზე.   კანდიდატი:...
14.02.2020
შესავალი კურსი მუსიკათერაპიაში
4-5-6 მარტს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ ფსიქოლოგიური კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი“   გიწვევთ გამოცდილი მუსიკათერაპევტების სუზან მეცნერის და მარინა რაიდტ-ალთუნაშვილის სამუშაო სემინარზე :  „ შესავალი კურსი მუსიკათერაპიაში “. იხილეთ დეტალური პროგრამა: 4 მარტი...
06.02.2020
სამეცნიერო კონფერენცია ფსიქოლოგიის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი   სამეცნიერო კონფერენცია  ფსიქოლოგიის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად     12 აპრილი, 2020   ეძღვნება ფსიქოლოგ დალი ფარჯანაძის 80 წლის იუბილეს    კონფერენციის შესახებ უკვე მეორე წელია საქართველოში ფსიქოლოგიის დღე აღინიშნება სამეცნიერო...
03.02.2020
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ...
03.02.2020
ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოს სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის!
ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტო 2020-2021 სასწავლო წლისთვის საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის აცხადებს კონკურსს სტიპენდიების მოსაპოვებლად. სტიპენდიის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოში ონლაინ ვებ - გვერდის საშუალებით 1 თებერვლიდან 1...
21.01.2020
მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
გამოცხადდა რიგგარეშე მობილობა. გაეცანით ვადებს!   ბრძანება...
20.01.2020
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ცხადდება კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე პროფესორის სამსახურში მისაღებად დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: კონკურსი...
17.01.2020
დაწყებითი განათლების და მულტილინგვური განათლების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!
  დაწყებითი განათლების და მულტილინგვური განათლების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!   მოგახსენებთ, რომ „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 2019 წლის 13 დეკემბრის #5568-Iს  ცვლილების მიხედვით - დაწყებითი განათლებისა და მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური) საგანმანათლებლო საბაკალავრო...