77-ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია
20.11.2017
77-ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია
77- ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მიერ ორგანიზებული რიგით 77- ე საუნივერსიტეტო კონფერენცია ჩატარდება შემდეგი გა ნრიგით: ფსიქოლოგიის სექცია: 24 ნოემბერი, 15:00 საათი, თსუ- ის III კორპუსი, 311- ე აუდიტორია. განათლების მეცნიერებების სექცია: 24 ნოემბერი, 15:00 საათი, თსუ- ის III კორპუსი, 208- ე აუდიტორია. ...
კონფერენცია
09.11.2017
კონფერენცია
ყურადღება ! 2017 წლის 20-27   ნოემბერს ტარდება 77- ე საუნივერსიტეტო სტუდენტური კონფერენცია ! კონფერენციის სამუშაო სექციები : ფსიქოლოგია ; განათლების მეცნიერებები . საკონფერენციო მოთხოვნები : თეზისი უნდა იყოს არა ნაკლებ 2 გვერდისა (12 შრიფტი , sylfaen,);  ნაშრომის მეცნიერ - ხელმძღვანელი უნდა იყოს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი ან მოწვეული მასწავლებელი ; თანამომხსენებლების რაოდენობა ...
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების პროგრამის წინასწარი შედეგები
06.11.2017
დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების პროგრამის წინასწარი შედეგები
2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  პროგრამის - დოქტორანტთა სემესტრული დაფინანსება - წინასწარი შედეგები კონკურსის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ფინანსდება რეიტინგული სიის პირველი ხუთი კანდიდატი.  შედეგების გასაჩივრების ვადები: 7–8 ნოემბერი, 2017.  მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი...
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
23.10.2017
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს კონკურსს დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მოსაპოვებლად კონკურსის მიზანი: თსუ ფსიქოლოგიისა და განალთების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 5 დოქტორანტის ერთი სასწავლო სემესტრის დაფინანსება კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: თსუ ფსიქოლოგიისა და...
სტუდენტური კვლევის პრეზენტაცია.
19.10.2017
სტუდენტური კვლევის პრეზენტაცია.
23 ოქტომბერს , 15:00 საათზე , პროექტის "CURE"- Curriculum  Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel And in Georgia   ( კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების   ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში )  ფარგლებში გაიმართება სტუდენტური...
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგები
28.09.2017
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგები
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგები  იხილეთ ბმული...
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!
25.09.2017
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!
2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა საყურადღებოდ! მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის  ანკეტა-კითხვარი წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადა -  22 – 26 სექტემბერი. ( რექტორის 2017 წლის 22 სექტემბრის N187/01-01 ბრძანება)  წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: (ფსიქოლოგიისა...
დოქტორანტობის კანდიდატთა შესარჩევი ეტაპის შედეგები
19.09.2017
დოქტორანტობის კანდიდატთა შესარჩევი ეტაპის შედეგები
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე   მიმღები დარგობრივი კომისიის შედეგები სადოქტორო პროგრამა -“პოზიტიური ფსიქოლოგია-ემპირიული კვლევები”            (მაქსიმალური ქულა-100) პ/ნ 19001096900 - 97 ქულა პ/ნ 01005037768 - 95 ქულა პ/ნ 01024076840 - 93 ქულა პ/ნ 60001148233...
მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017
13.09.2017
მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017
23 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრამდე განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს ორგანიზებით იმართება „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017” . ფესტივალის მიზანია, ერთის მხრივ, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება, მეორეს...
გასაუბრება დოქტორანტობის კანდიდატებთან
07.09.2017
გასაუბრება დოქტორანტობის კანდიდატებთან
გაცნობებთ, რომ თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017-2018 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრება გაიმართება ქვემოთ მოცემული განრიგის შესაბამისად     № ...