დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
22.07.2019
დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ დოქტორანტ ეკატერინე კვირკველიას   სადისერტაციო ნაშრომის   დაცვას    დოქტორ ანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა :  „განათლების მეცნიერებები“;  თარიღი , დრო , ადგილი: თსუ, 26 ივლისი, 15.00 საათი,  III კორპ. აუდიტორია № 109;  დისერტაციის სახელწოდება : „პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლების კვლევა“;  სამეცნიერო ხელმძღვანელი : პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა...
ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
12.07.2019
ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
"ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი" აცხადებს სტატიების მიღებას მეორე ნომრისთვის   „ ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური, საერთაშორისო, რეფერირებადი, ბილინგვური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის სხვადასხვა სფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს.   ჟურნალი აქვეყნებს ფსიქოლოგიისა და მომიჯნავე ინტერდისციპლინური სფეროებისთვის რელევანტურ, აქტუალური სამეცნიერო პრობლემების ამსახველ თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და ემპირიულ- კვლევით სტატიებს.   განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ემპირიულ კვლევებზე, რომლებიც ეფუძნება რაოდენობრივ, თვისებრივ და შერეულ მეთოდოლოგიას.   ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნება...
ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
12.07.2019
ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას
ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი - "ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები" აცხადებს სტატიების მიღებას „ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები“ თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური ელექტრონული სტუდენტური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის ა და განათლების მეცნიერებათა  სფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს.  ჟურნალი განკუთვნილია  ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის...
უცხო ენის გამოცდის შედეგები
08.07.2019
უცხო ენის გამოცდის შედეგები
უცხო ენის გამოცდის შედეგები 1024626 51 1025104 59 ...
ორენოვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალის  I  ნომრის პრეზენტაცია
27.06.2019
ორენოვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალის I ნომრის პრეზენტაცია
27 ივნისი, 2019 18:00 საათი აუდიტორია #203, თსუ ფსიქოლოგიის კორპუსი  (თსუ III, 11 ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი) ჟურნალის პრეზენტაციაზე შეჯამდება პირველი ნომრის მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხები, განიხილება ჟურნალის განახლებული სტანდარტი და ახალი შესაძლებლობები ავტორებისთვის, ასევე, ...
21.06.2019
ჰოლანდიელი ფსიქოანალიტიკოსის იაპ უბელსის სემინარი თსუ-ში
29-30 ივნისს , თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება ევროპის ფედერაციის ( EFPP ) სასწავლო პროგრამის ფარგლებში აწყობს სემინარს თემაზე :  „ ენკოპრეზი ადრეულ მოზარდებში : ანალიზის ფრაგმენტები “,  „  ენურეზი ადრეულ მოზარდებში :  ანალიზის ფრაგმენტები “ სემინარს ჩაატარებს:   იაპ უბელსი საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკური...
სტუდენტების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა
21.06.2019
სტუდენტების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა
სტუდენტების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი დ აა(ა)იპ ,,ერთად ერთისთვის’’ უნივერსიტეტის სტუდენტებს უფასო ფსიქოლოგიურ მომსახურებას/კონსულტაციას სთავაზობს.  ამ მომსახურების ფარგლებში უკვე მივიღეთ 20-მდე სტუდენტი, მათ კვალიფიციური მომსახურება გაუწიეს...
სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღე
18.06.2019
სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღე
27 ივნისს 15:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა დ განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი გიწვევთ სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღეზე სამაგისტრო პროგრამების ღია კარის დღეზე ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი თამარ გაგოშიძე, სამეცნიერო და სასწავლო...
"სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს" - საბოლოო შედეგები
17.06.2019
"სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს" - საბოლოო შედეგები
იხილეთ ბმული...
"სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს" - წინასწარი შედეგები
13.06.2019
"სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს" - წინასწარი შედეგები
იხილეთ ბმული...