სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2018-2024
21.09.2018
სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2018-2024
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2018-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის სანახავად მიჰყევით ბმულს...
დოქტორანტურაში  დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები - განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი
14.09.2018
დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები - განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი
...
დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები - ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
14.09.2018
დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შედეგები - ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
...
,,განათლების მეცნიერებების“ პროგრამის დოქტორანტობის  კანდიდატებთან  გასაუბრების განრიგი
12.09.2018
,,განათლების მეცნიერებების“ პროგრამის დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრების განრიგი
,, განათლების მეცნიერებების“ პროგრამის დოქტორანტობის  კანდიდატებთან გასაუბრების განრიგი 13. 09. 2018 კორპ.  III;     № 110   გვარი სახელი გასაუბრების დრო ...
ვორქშოპი: ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო კურსების შექმნის, სწავლებისა და შეფასების პროცესში – ესტონეთის გამოცდილება
12.09.2018
ვორქშოპი: ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო კურსების შექმნის, სწავლებისა და შეფასების პროცესში – ესტონეთის გამოცდილება
მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 14:00 საათზე (აუდიტორია 106, მე–3 კორპ.) გაიმართება ვორქშოპი თემაზე „ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო კურსების შექმნის, სწავლებისა და შეფასების პროცესში – ესტონეთის გამოცდილება“, რომელსაც გაუძღვებიან...
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
07.09.2018
მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
 1. იურიდიული ფსიქოლოგია (უცხო ენა, სპეციალობა) -   1 0 სექტემბერი, 11:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №109          ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11) 2. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)    - 1 0 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №104       ( ი....
სამაგისტრო პროგრამა  „ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია(ინტერდისციპლინური)“ ესსეის შეფასების შედეგები.
07.09.2018
სამაგისტრო პროგრამა „ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია(ინტერდისციპლინური)“ ესსეის შეფასების შედეგები.
...
გასაუბრება დოქტორანტობის კანდიდატებთან
06.09.2018
გასაუბრება დოქტორანტობის კანდიდატებთან
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრი) დოქტორანტურაში დარგობრივი მისაღები კომისიების შემადგენლობა და გასაუბრების განრიგი N სადოქტორო პროგრამა დარგობრივი კომისიის წევრები გასაუბრების თარიღი და დრო 1 განათლების მეცნიერებები ქეთევან ჭკუასელი, პროფესორი თამაზ კარანაძე, პროფესორი რუსუდან სანაძე, ასოც. პროფესორი      იზაბელა პეტრიაშვილი, ასოც. პროფესორი ზაქარია...
 ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი - უცხო ენის გამოცდიდან გათავისუფლებული მაგისტრანტობის კანდიდატები
04.09.2018
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი - უცხო ენის გამოცდიდან გათავისუფლებული მაგისტრანტობის კანდიდატები
...
განათლების დეპარტამენტი - უცხო ენის გამოცდიდან გათავისუფლებული მაგისტრანტობის კანდიდატები
04.09.2018
განათლების დეპარტამენტი - უცხო ენის გამოცდიდან გათავისუფლებული მაგისტრანტობის კანდიდატები
...