გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
01.08.2017
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
თსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის  16 ივნისის №12 2 /01-01 და №12 3 /01-01    ბრძანებების  საფუძველზე ,  პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსით გათვალისწინებული გასაუბრება ჩატარდება პარასკევს, 4 აგვისტოს, თსუ მე-3 კორპუსის 302-ე ოთახში შემდეგი განრიგით:   (1)    ჩიტაშვილი...
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
01.08.2017
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
თსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2017 წლის  16 ივნისის №12 4 /01-01    ბრძანების  საფუძველზე ,  ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსით გათვალისწინებული გასაუბრება კანდიდატ ქეთევან მოსაშვილთან ჩატარდება პარასკევს, 4 აგვისტოს, თსუ მე-3 კორპუსის 302-ე ოთახში, 13:00...
სამეცნიერო ჟურნალი – „თსუ ფსიქოლოგია“ აცხადებს სტატიების მიღებას
31.07.2017
სამეცნიერო ჟურნალი – „თსუ ფსიქოლოგია“ აცხადებს სტატიების მიღებას
სამეცნიერო ჟურნალი – „თსუ ფსიქოლოგია“ აცხადებს სტატიების მიღებას „თსუ ფსიქოლოგია“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური, საერთაშორისო, რეფერირებადი, ბილინგვური, ელექტრონული ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის სხვადასხვა სფეროს აქტუალურ...
უცხო ენის განმეორებითი გამოცდის შედეგები
21.07.2017
უცხო ენის განმეორებითი გამოცდის შედეგები
...
სამეცნიერო კონფერენცია: ნაშრომების მიღება
20.07.2017
სამეცნიერო კონფერენცია: ნაშრომების მიღება
______________________________ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ნაშრომების მიღება სამეცნიერო კონფერენციისათვის " ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებ ათა  აქტუალური პრობლემები 2017"     25 სექტემბერი , 2017 ___________________________________________________________   კონფერენციის შესახებ კონფერენციის მიზანია ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა სფეროში განხორციელებული კვლევების შედეგების თავმოყრა და გაზიარება ,   ქართველ მეცნიერებს შორის მჭიდრო...
უცხო ენის გამოცდის შედეგები
14.07.2017
უცხო ენის გამოცდის შედეგები
უცხო ენის გამოცდის შედეგები განმეორებითი გამოცდა ჩატარდება 17.07.2017 (9:30 სთ.) საგამოცდო ცენტრში...
სამაგისტრო პროგრამები: მიღება და საგამოცდო საკითხები
04.07.2017
სამაგისტრო პროგრამები: მიღება და საგამოცდო საკითხები
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და...
დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ
22.06.2017
დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ
2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება სადოქტორო პროგრამებზე. დამატებითი ინფორმაციის სანახავად მიჰყევით ბმულს დოქტორანტობის კანდიდატებს, რომლებიც აბარებენ განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამაზე, დამატებით მოეთხოვებათ სამოტივაციო წერილის წარმოდგენა!...
გამოცდების ცხრილი: განათლების დეპარტამენტი
20.06.2017
გამოცდების ცხრილი: განათლების დეპარტამენტი
გამოცდების ცხრილი: განათლების დეპარტამენტი დაწყებითი განათლება მულტილინგვური განათლება პედაგოგიკა (მაინორი) განათლების მეცნიერებები მასწავლებელთა განათლება ...
სამაგისტრი ნაშრომების დაცვის ვადები და  კომისიები
06.06.2017
სამაგისტრი ნაშრომების დაცვის ვადები და კომისიები
დეკანის ბრძანების სანახავად, სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადებისა და კომისიების დამტკიცების შესახებ, იხ., ბრძანება 5 და ბრძანება 6  ...