21 მარტს გიწვევთ ღია კარის დღეზე !
15.03.2019
21 მარტს გიწვევთ ღია კარის დღეზე !
21 მარტს, 15:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი გიწვევთ ღია კარის დღეზე. მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედი დღეისათვის ყველაზე მოთხოვნადი და აქტუალური საბაკალავრო პროგრამების შესახებ კერძოდ:  • ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის; • დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის პროგრამის;  • ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამის შესახებ. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციის წევრებთან, თითოეული საბაკალავრო პროგრამის წარმომადგენელთან, ლექტორებთან და სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე აბიტურიენტები გაეცნობიან ფაკულტეტზე მოქმედ პროგრამებს, ღონისძიებებს, საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებთან გაცვლით პროგრამებსა და სტუდენტური ცხოვრების მრავალფეროვნებას.   გელით! მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 11 უნივერსიტეტის მე-3 კორპუსი. აუდიტორია N 304 ...
კონფერენცია „მოხალისეობა, სამოქალაქო ჩართულობა და ახალგაზრდები საქართველოში”.
13.03.2019
კონფერენცია „მოხალისეობა, სამოქალაქო ჩართულობა და ახალგაზრდები საქართველოში”.
...
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტ პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი
13.03.2019
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი
18.03.2019 გედევანიშვილი ირინე - 14:00 საათი (ოთახი № 212)...
ოკუპაციური თერაპია -  2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი
06.03.2019
ოკუპაციური თერაპია - 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი
...
სასწავლო განრიგი დოქტორანტებისათვის (2018-2019 სასწავლო წელი – გაზაფხულის სემესტრი)
05.03.2019
სასწავლო განრიგი დოქტორანტებისათვის (2018-2019 სასწავლო წელი – გაზაფხულის სემესტრი)
...
მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
04.03.2019
მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
...
მაგისტრატურის ცხრილი - განათლების მეცნიერებები (2018-2019 გაზაფხულის სემესტრი)
04.03.2019
მაგისტრატურის ცხრილი - განათლების მეცნიერებები (2018-2019 გაზაფხულის სემესტრი)
...
მაგისტრატურის ცხრილი - მასწავლებელთა განათლება (2018-2019 გაზაფხულის სემესტრი)
04.03.2019
მაგისტრატურის ცხრილი - მასწავლებელთა განათლება (2018-2019 გაზაფხულის სემესტრი)
...
დაწყებითი განათლება  2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი
28.02.2019
დაწყებითი განათლება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი
...
2018-2019 სასწავლო წლის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის  ცხრილი (გაზაფხულის სემესტრი)
28.02.2019
2018-2019 სასწავლო წლის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ცხრილი (გაზაფხულის სემესტრი)
2018-2019 სასწავლო წლის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის  ცხრილი (გაზაფხულის სემესტრი) იხილეთ ბმულზე...