2018-2019 სასწავლო წელს ცხადდება მიღება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე
15.03.2018
2018-2019 სასწავლო წელს ცხადდება მიღება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე
1. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია 2. განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 3. იურიდიული ფსიქოლოგია 4. კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 5. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 6. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 7. განათლების მეცნიერებები 8. მასწავლებელთა განათლება...
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
19.02.2018
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები იხილეთ ქვემოთ: ოქმი #3-1 ოქმი #3-2 ...
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ღია წვდომის ციფრული არქივის (რეპოზიტორის) შექმნისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების თაობაზე
16.02.2018
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ღია წვდომის ციფრული არქივის (რეპოზიტორის) შექმნისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების თაობაზე
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ღია წვდომის ციფრული არქივის (რეპოზიტორის) შექმნისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების თაობაზე ...
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
08.02.2018
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
თსუ აკადემიური საბჭოს   2018  წლის 22 იანვრის  №7/2018 დადგენილების საფუძველზე - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად  გამოცხადებული კონკურსით გათვალისწინებული გასაუბრება ჩატარდება პარასკევს,  16 თებერვალს, თსუ,...
ვორქშოპი თემაზე "სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა თემზე დაფუძნებული სწავლების გზით"
02.02.2018
ვორქშოპი თემაზე "სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა თემზე დაფუძნებული სწავლების გზით"
ანონსი: მიმდინარე წლის 6 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 12:00 საათზე (აუდიტორია 109 , მე–3 კორპ.) გაიმართება ვორქშოპი თემაზე "სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა თემზე დაფუძნებული სწავლების გზით". იხილეთ ბმული...
შიდა მობილობა
01.02.2018
შიდა მობილობა
შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო ერთეულის/ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 5 - 12 თებერვალი. იხილეთ ბმული...
განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტისა და სსიპ ქალაქ თბილისის 128-ე საჯარო სკოლის ერთობლივი მოსწავლეთა სასწავლო-შემეცნებითი კონფერენცია
30.01.2018
განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტისა და სსიპ ქალაქ თბილისის 128-ე საჯარო სკოლის ერთობლივი მოსწავლეთა სასწავლო-შემეცნებითი კონფერენცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი სისტემატიურად თანამშრომლობს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. 26 იანვარს, ამ  თანამშრომლობის ფორმატში, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტისა და სსიპ ქალაქ თბილისის 128-ე საჯარო სკოლის ერთობლივი ინიციატივით, უნივერსიტეტში...
ზაზა ადანაიას განათლების მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა
30.01.2018
ზაზა ადანაიას განათლების მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა
2018 წლის 23 იანვარს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებების  დარგობრივმა სადისერტაციო საბჭომ ბატონ ზაზა ადანაიას განათლების მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიანიჭა (დისერტაციის სახელწოდებაა:  „უსინათლო აბიტურიენტების საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო საჭიროებებსა და...
დოქტორანტთა სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის განრიგი
18.01.2018
დოქტორანტთა სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის განრიგი
იხილეთ ბმული...
თსუ ინგლისურენოვანი გაცვლითი პროგრამები
28.12.2017
თსუ ინგლისურენოვანი გაცვლითი პროგრამები
ცხადდება კონკურსი ბაკალავრიატის III, IV, V სემესტრის და მაგისტრატურის I სემესტრის სტუდენტებისათვის 2018/2019 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრი) ინგლისურენოვანი სასწავლო სტიპენდიების მოსაპოვებლად. საბაკალავრო სტიპენდიების ჩამონათვალი სასწავლო მიმართულებების მიხედვით: ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი)  სოციალურ და პოლიტიკურ...