სოციალური გრანტის მქონე მე-4 კურსელების საყურადღებოდ!
17.04.2018
სოციალური გრანტის მქონე მე-4 კურსელების საყურადღებოდ!
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სოციალური გრანტის მქონე მე-4 კურსელებს საშუალებას აძლევს უფასოდ გაიარონ ცენტრის ახალი პროექტის. CERTUS -ის ერთი სრული ტესტირება და მიიღონ შესაბამისი სერტიფიკატი. Certus ერთი მხრივ კარიერული განვითარების ხელშემწყობი პროექტია, მეორე მხრივ კი...
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
12.04.2018
კონკურსი დოქტორანტურაში სწავლისთვის ყოველსემესტრული დაფინანსების მოსაპოვებლად
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს კონკურსს დოქტორანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების მოსაპოვებლად კონკურსის მიზანი: თსუ ფსიქოლოგიისა და განალთების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 5 დოქტორანტის ერთი სასწავლო სემესტრის დაფინანსება კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა...
ვორქშოპი: სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა –  ღირებულებითი განათლება
02.04.2018
ვორქშოპი: სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა – ღირებულებითი განათლება
მიმდინარე წლის 4 აპრილს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 15:00 საათზე (აუდიტორია 311, მე–3 კორპ.) გაიმართება ვორქშოპი თემაზე "სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა –  ღირებულებითი განათლება", რომელსაც გაუძღვებიან ფსიქოლოგიისა და განათლების...
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს სამაგისტრო პროგრამებზე მიღებას
21.03.2018
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს სამაგისტრო პროგრამებზე მიღებას
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2018-19 სასწავლო  წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგიტრო პროგრამზებზე: იურიდიული ფსიქოლოგია  (15 ადგილი) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საერთო სამაგისტრო გამოცდა; გამოცდა ფსიქოლოგიაში; გასაუბრება სპეციალობაში;  გასაუბრება უცხო ენაში –  ფსიქოლოგიური ლიტერატურიდან შერჩეული ტექსტის წერილობითი თარგმანი  (აპლიკანტს შეუძლია თან იქონიოს ბეჭდური ლექსიკონი) ან უცხო ენის ცოდნის...
ღია კარის დღე ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
20.03.2018
ღია კარის დღე ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
29 მარტს, 15:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი გიწვევთ ღია კარის დღეზე.  მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიის, ფსიქოლოგიის შესახებ. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან,...
ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2018 I 1 მომხსენებელთა რეგისტრაცია
20.03.2018
ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი 2018 I 1 მომხსენებელთა რეგისტრაცია
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათელბის მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური იწყებს 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრის ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციას ზოგადი ინფორმაცია ფსიქოლოგიის კოლოკვიუმი (Psychocoll) თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის...
2018-2019 სასწავლო წელს ცხადდება მიღება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე
15.03.2018
2018-2019 სასწავლო წელს ცხადდება მიღება ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე
1. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია 2. განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა 3. იურიდიული ფსიქოლოგია 4. კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია 5. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია 6. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია 7. განათლების მეცნიერებები 8. მასწავლებელთა განათლება...
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
19.02.2018
აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები იხილეთ ქვემოთ: ოქმი #3-1 ოქმი #3-2 ...
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ღია წვდომის ციფრული არქივის (რეპოზიტორის) შექმნისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების თაობაზე
16.02.2018
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ღია წვდომის ციფრული არქივის (რეპოზიტორის) შექმნისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების თაობაზე
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქციის ღია წვდომის ციფრული არქივის (რეპოზიტორის) შექმნისა და ფუნქციონირების წესის დამტკიცების თაობაზე ...
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
08.02.2018
გასაუბრება აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში: ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
თსუ აკადემიური საბჭოს   2018  წლის 22 იანვრის  №7/2018 დადგენილების საფუძველზე - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად  გამოცხადებული კონკურსით გათვალისწინებული გასაუბრება ჩატარდება პარასკევს,  16 თებერვალს, თსუ,...