2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგნების ჩამონათვალი

2019-2020 სასწავლო წლის   გაზაფხულის   სემესტრის საგნების ჩამონათვალი