2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი სამაგისტრო პროგრამა “საზოგადოებრივი ჯანდაცვა”