2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი ( I-II კურსი)