ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2019-09-09

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საგნების ჩამონათვალი

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საგნების ჩამონათვალი
მედიცინა

სტომატოლოგია

მედიცინა ინგლისურენოვანი

---------------------------------------------
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი (I-II კურსი) მედიცინა

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი (I-II კურსი) სტომატოლოგია

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი (III-VI კურსი) მედიცინა

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი (III-V კურსი). სტომატოლოგია
Print

« იხ. ყველა სიახლე