2020-01-24

დოქტორანტ თემურ გრძელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 3 თებერვალს, 16:30 საათზე შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტის თემურ გრძელიძის სადისერტაციო ნაშრომის  „ახალი ძვლოვანი მინერალის გამოყენება დენტალურ იმპლანტოლოგიაში“ - დაცვა.

დაცვა შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატში. მისამართი: ბელიაშვილის ქ. 78   აუდიტორია N201 (2 სართული).
Print

« იხ. ყველა სიახლე