2020-01-24

დოქტორანტ ავთანდილ მაჭავარიანის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 3 თებერვალს, 14:30 საათზე შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტის ავთანდილ მაჭავარიანის სადისერტაციო ნაშრომის „ღეროვანი უჯრედების და ოსტეოპლასტიური მასალების კომბინირებული გამოყენება, ყბა-სახის ტრავმული დაზიანებების დროს“ - დაცვა.

დაცვა შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატში. მისამართი: ბელიაშვილის ქ. 78   აუდიტორია N201 (2 სართული).
Print

« იხ. ყველა სიახლე