2019-12-17

დოქტორანტ ელენე ასანიძეს სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 20 დეკემბერს, 16:00 საათზე    შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტის ელენე ასანიძეს სადისერტაციო ნაშრომის   „ანტიმიულერული ჰორმონის მაჩვენებლების მნიშვნელობა პოლიცისტური   საკვერცხეების სინდრომის დიაგნოსტიკაში და მკურნალობის ეფექტურობის  შეფასებაში„  - დაცვა.

დაცვა შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატში. მისამართი: ბელიაშვილის ქ. 78,        აუდიტორია N329 (3 სართული).
Print

« იხ. ყველა სიახლე