2019-09-06

მედიცინის ფაკულტეტის 2019-2020 წლის დოქტორანტობის კანდიდატთა უცხო ენის გამოცდის შედეგები

უცხო ენის გამოცდის შედეგები

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება 9 სექტემბერი.
აპელაციის შედეგების გამოცხადება 10 სექტემბერი.
უცხო ენის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში დოქტორანტობის კანდიდატების    დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება  შედგება 12 - 13 სექტემბერს;  
10 სექტემბერს გამოქვეყნდება შესაბამისი სიები.  

Print

« იხ. ყველა სიახლე