-----------------------------------------------------------------------------------

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრს ვიწყებთ 23 მარტს ელექტრონული/დისტანციური სწავლების ელემენტებით.
 
ყველა სტუდენტს lms.tsu.ge-ზე სტუდენტის პროფაილში უჩანს თსუს სტუდენტური მეილი და  პაროლი. 
(გთხოვთ გააქტიუროთ თქვენი მეილი www.gmail.com-ზე).

თსუ-ს მეილით გაივლით რეგისტრაციას e-learning.tsu.ge-ზე. 

ფაკულტეტის პროფესურა e-learning.tsu.ge აკადემიურ პლატფორმებზე ატვირთავს სილაბუსებით განსაზღვრულ სალექციო თემებისა და დავალებებს.

e-learning.tsu.ge-ზე  რეგისტრაციის ინსტრუქცია.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიან და საბაკალავრო პროგრამებში (მედიცინა, სტომატოლოგია) დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობად განისაზღვრა არანაკლებ 31 ქულა (დამტკიცებულია თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს №7 სხდომაზე).

მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 ... 35 »