2019-07-10

ყურადღება!

2019 წლის 13 ივლისს 15:00 შედგება  თსუ მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტთა სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო  დაცვა 
სამაგისტრო პროგრამა "საზოგადოებრივი ჯანდაცვა".

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 44. თსუ ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა, 1 სართული. აუდიტორია 110.
დასწრება თავისუფალია!
Print

« იხ. ყველა სიახლე