2019-06-12

დოქტორანტ ნატალია ჯანყარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 4 ივლისს, 16.00 საათზე  შედგება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტის ნატალია ჯანყარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „სწორი ნაწლავის ადგილობრივად გავრცელებული კიბოს ნეოადიუვანტური მკურნალობის მეთოდების შემუშავება“ - დაცვა.

დაცვა შედგება კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის (თსუ რადიოლოგიის დეპარტამენტი) პირველი კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში (მეორე სართული).  მისამართი: თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. 13
Print

« იხ. ყველა სიახლე