-----------------------------------------------------------------------------------
სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მედიცინის ფაკულტეტის ერთსაფეხურიან და საბაკალავრო პროგრამებში (მედიცინა, სტომატოლოგია) დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობად განისაზღვრა არანაკლებ 31 ქულა (დამტკიცებულია თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს №7 სხდომაზე).

მედიცინის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

 
 
09.09.2019
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები
2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის  ცხრილი (I-II კურსი) მედიცინა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის  ცხრილი (I-II კურსი) სტომატოლოგია 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის  ცხრილი (III-VI კურსი) მედიცინა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის  ცხრილი (III-V კურსი). სტომატოლოგია --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საგნების ჩამონათვალი მედიცინა სტომატოლოგია მედიცინა ინგლისურენოვანი --------------------------------------------------------------------------------------------------- საკონსულტაციო ცხრილი მედიცინა სტომატოლოგია ...