სასწავლო   პროცესის  მართვის სამსახურის  უფროსი - მაია ხუბუა;
ბელიაშვილის #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N328  
ელ- ფოსტა: maia.khubua@tsu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი  სპეციალიტი - ჯულიეტა ხუციშვილი;
ბელიაშვილის #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N327  
ელ- ფოსტა: julieta.khutsishvili@tsu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი  სპეციალიტი - ნინო გვაზავა;
ბელიაშვილის #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N322  
ელ- ფოსტა: nino.gvazava@tsu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი  სპეციალიტი - თამილა ლეკაშვილი;
ბელიაშვილის #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N326  
ელ- ფოსტა: tamar.lekashvili@tsu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი  სპეციალიტი - ციალა გიორგაძე;
ბელიაშვილის #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N324  
ელ- ფოსტა: ciala.giorgadze@tsu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის  უფროსი  სპეციალიტი - თამარ ენუქიძე
ბელიაშვილის #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N322  
ელ- ფოსტა: tamar.enuqidze@tsu.ge

სასწავლო  პროცესის  მართვის  სამსახურის   სპეციალიტი - მაია მანგოშვილი;
ბელიაშვილის   #78,  თბილისითსუ  მედიცინის  ფაკულტეტის  დეკანატი, ოთახი N341  
ელფოსტა: maya.mangoshvili@tsu.ge