ბაკალავრიატი

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრი


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი
განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი
განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
კერძო სალექციო
საჯარო სალექციო
სისხლის სალექციო
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი

უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


ინტენსიური კურსი


სამართლის მეთოდები