მაგისტრატურა
2019-2020 სასწავლო წლის    შემოდგომის    სემესტრისამართლის სამაგისტრო პროგრამა


შპაიერის სამაგისტრო პროგრამა "საჯარო მმართველობა"