დოქტორანტურა


2017-2018 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრი
დამატებითი სემესტრის განცხადების  ფორმა
პროფესორის ასისტენტობის განცხადება