2019-11-20

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ


შუალედური გამოცდა საგანში „კერძო სამართალი სტრასბურგის სასამართლოს სამოსამართლო სამართალში“ პროფ. ლ. ჭანტურიასთან ჩატარდება დღეს, ოთხშაბათს, 20 ნოემბერს, 19:00 სთ, I კორპუსი, 214 აუდიტორია.
Print

« იხ. ყველა სიახლე