2019-11-19

წიგნის - „სანივთო სამართლისა“ და ჟურნალ „კერძო სამართლის მიმოხილვის“ პრეზენტაცია


25 ნოემბერს, 18:30 საათზე, გაიმართება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის, ასოცირებული პროფესორის, თამარ ზარანდიას წიგნის - „სანივთო სამართლისა“ და ჟურნალ „კერძო სამართლის მიმოხილვის“ პრეზენტაცია.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თსუ I კორპუსი, აუდიტორია №06

Print

« იხ. ყველა სიახლე