2019-12-02

კონფერენცია „გენდერული თანასწორობა, აქტუალური საკითხები და პრობლემები“


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

აცხადებს კონფერენციას თემაზე “გენდერული თანასწორობა, აქტუალური საკითხები და პრობლემები”

 კონფერენცია გაიმართება ა.წ. 21 დეკემბერს, 10.00-16.00, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 307-ე აუდიტორიაში.  

 კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ იურიდიული ფაკულტეტისა და სხვა ჰუმანტარული ფაკულტეტის სტუდენტებს

· კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტი მიიღებს ორენოვან სერტიფიკატს
· გამარჯვებული სტატიები გამოქვეყნდება სტუდენტურ ჟურნალში
· საპრიზო ადგილებზე გასული სტუდენტები დაჯილდოვდებიან საჩუქრებით
· პირველ ადგილას გასულ სტუდენტს გადაეცემა სტიპენდია ერთი სემესტრის გადასახადის ოდენობით

 

საკონფერენციო ნაშრომების წარმოდგენა უნდა მოხდეს ა.წ. 9 დეკემბრამდე შემდეგ მისამართზე : marina.meskhi@niras.com

(ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს sylfaen 12, სქოლიო 10, მოცულობა 10-15 გვერდი).საკონფერენციო თემატიკა: 

· გენდერი და სამართალი
· სექსუალური შევიწროება
· გენდერული ქვოტები
· აბორტის ლეგალიზებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები
· ადევნება
· ქალის მიმართ ძალადობა
· ოჯახში ძალადობა
· ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ქალის მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე
· საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს გენდერული ასპექტები
· გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები
· სუროგაციასთან დაკავშირებული გენდერული ასპექტები

Print

« იხ. ყველა სიახლე