2019-11-19

სამეცნიერო კონფერენცია: „ცხოველი, როგორც სამართლებრივი დაცვის ობიექტი“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტისა და თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 25 ნოემბერს 10:00 საათზე ჩატარდება ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ცხოველი, როგორც სამართლებრივი დაცვის ობიექტი“.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თსუ I კორპუსი, აუდიტორია №06

Print

« იხ. ყველა სიახლე