2019-11-12

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის რეფერირებადი ჟურნალი


გაცნობებთ, რომ გამოქვეყნდა თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის რეფერირებადი ჟურნალის ,,დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა -  წელიწდეული"  ორენოვანი და  ქართულენოვანი  2018-2019 წლების გამოცემები.
Print

« იხ. ყველა სიახლე