2020-09-14

მაგისტრატურის მისაღები საგამოცდო კომისიის განმარტება კერძო სამართლის საგამოცდო საკითხებთან და ნაშრომის შეფასებასთან დაკავშირებით


2020-2021 სასწავლო წელს იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღებ საგამოცდო საკითხებთან და ნაშრომის შეფასებასთან დაკავშირებით კერძო სამართლის მიმართულების მისაღები საგამოცდო კომისია განმარტებას ავრცელებს.

ამასთან, საპრეტენზიო საბჭომ უკვე დაასრულა საჩივრების განხილვა, ამჟამად გამოსაქვეყნებლად მუშავდება აპელაციის შედეგები და იგი ხელმისაწვდომი იქნება უახლოეს საათებში.
Print

« იხ. ყველა სიახლე