2019-07-11

2018-2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ2019 წლის 8, 9 და 11 ივლისს, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში, გაიმართა კერძო სამართლის, სისხლის სამართლის, კონსტიტუციური სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლის, სამართლის ისტორიისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებათა (ქვე)სექციების მუშაობა.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები. სტუდენტთა მოხსენებებს აფასებდნენ დარგობრივი კომისიები, რომლებიც დაკომპლექტებული იყო ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალით.

ჟიურის გადაწყვეტილებით, (ქვე)სექციების მიხედვით, გამარჯვება მოიპოვეს შემდეგმა სტუდენტებმა:

I სექცია – კერძო სამართლის მიმართულება:

I ადგილი:

ირაკლი ლეონიძე, გიორგი ჩიკვილაძე

ნინო ქავშბაია

II ადგილი: თათია მაისურაძე

III ადგილი: გიორგი ალფენიძე, სოფიო ჯალაბაძე

II სექცია – სისხლის სამართლის მიმართულება:

I ადგილი: ირაკლი ჩაჩუა

II ადგილი: ქეთევან არჩვაძე, სალომე ბუთხუზი

III ადგილი: დჟივან მკრტჩიან

III სექცია – საჯარო სამართლის მიმართულება:

ქვესექცია – კონსტიტუციური სამართალი:

I ადგილი: ნინო დოლუაშვილი

II ადგილი: ლამარა სუხიტაშვილი, თორნიკე პაკაცოშვილი, დავით იასამნიძე

III ადგილი: ალექსანდრე ჯუღელი, დავით მაჭარაშვილი, ნიკა უსუფაშვილი

ქვესექცია – ადმინისტრაციული სამართალი:

II ადგილი: მარიამ თინიკაშვილი, თამარ მესხია

V სექცია - სამართლის ისტორიისა და სამართლის მეთოდების მიმართულებები:

ქვესექცია - სამართლის ისტორია

II ადგილი: ანი აკოფაშვილი, რუსუდან ჯანჯალაშვილი, მარიამ ღუღუნიშვილი

III ადგილი: ალექსანდრე ჯუღელი, სოფიკო ჭელიძე

ქვესექცია - სამართლის მეთოდები

III ადგილი: ლამარა სუხიტაშვილი, თორნიკე პაკაცოშვილი

შენიშვნა: IV სექციის (საერთაშორისო სამართლის მიმართულება) მუშაობის შედეგები გამოქვეყნდება მოგვიანებით, აღნიშნული სექციის ჩატარების შემდგომ.)

Print

« იხ. ყველა სიახლე