2019-07-12

სამეცნიერო კონფერენცია: „ცხოველი, როგორც სამართლებრივი დაცვის ობიექტი“


 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტისა და თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით, მიმდინარე წლის 25 ნოემბერს ჩატარდება ერთობრივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ცხოველი, როგორც სამართლებრივი დაცვის ობიექტი“.

დამატებითი ინფორმაცია გეცნობებათ მოგვიანებით.
Print

« იხ. ყველა სიახლე