2019-11-12

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ


ინტენსიური კურსის ცხრილი საგანში "გერმანიის სასამართლოების გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის პრობლემებზე" პროფესორ ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხთან იხილეთ მაგისტრატურის ცხრილებში
Print

« იხ. ყველა სიახლე