2019-09-23

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ!სისხლის სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომის სათაურის და სავარაუდო სტრუქტურის დაცვა ჩატარდება პარასკევს, 27 სექტემბერს 15:30 სთ-ზე, მიმართულებაზე
(131 ოთახი).

Print

« იხ. ყველა სიახლე